Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice
Drobečková navigace

Úvod > Svazek obcí Jestřebí hory

Integrovaná strategie území MAS Království-Jestřebí hory

Příprava Integrované strategie území MAS Království-Jestřebí hory, o.p.s. probíhá již od podzimu roku 2012. K 30.4.2014 jsou zpracované dvě části tohoto dokumentu - úvodní a analytická část. Úvodní se týká chodu samotné Místní akční skupiny a nepromítají se do ní data o obcích. V analytické části dochází pak k souhrnu posbíraných dat v jednotlivých obcích, výsledků dotazníků i veřejných projednávání.

Dokument je také k nahlédnutí v tištěné podobě v úředních hodinách na obecním úřadě.

Analytická část ISRÚ

Připomínkový list

Odkazy:

MAS Království - Jestřebí hory

Svazek obcí Jestřebí hory