Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

RO 8/2020Rozpočet 

Rozpočet obce Radvanice na rok 2020 (schválený 12. 12. 2019)

Příjmy

Plán

Plnění rozpočtu k        2020

Daňové příjmy

16.467.000 Kč

 

Nedaňové příjmy

1.702.520 Kč

 

Kapitálové příjmy

200.000 Kč

 

Přijaté transfery

246.000 Kč

 

Celkem příjmy

18.615.520 Kč

 

 

Výdaje

Plán

Plnění rozpočtu k         2020

Lesní hospodářství

125.000 Kč

 

Vnitřní obchod

42.000 Kč

 

Místní komunikace

300.000 Kč

 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

500.000 Kč

 

Pitná voda

500.000 Kč

 

Odvádění a čištění odpadních vod

1.000.000 Kč

 

Záležitosti telekomunikací

15.000 Kč

 

Základní škola

3.720.000 kč

 

Knihovna

79.300 Kč

 

Kult. Památky/Kaple sv. Jana Křtitele

91.000 Kč

 

Kulturní akce v KD

5.000 Kč

 

SPOZ

43.000 Kč

 

Ostatní tělovýchovná činnost

120.000 Kč

 

Využití volného času dětí a mládeže

20.000 Kč

 

Zájmová činnost a rekreace

141.500 kč

 

Podpora individuální bytové výstavby, FRB

300.000 Kč

 

Bytové hospodářství

1.520.000 Kč

 

Nebytové hospodářství

720.190 Kč

 

Veřejné osvětlení

330.000 Kč

 

Pohřebnictví

10.000 Kč

 

Územní plánování

0 Kč

 

Komunální služby

627.250 Kč

 

Ostatní záležitosti bydlení

10.000 Kč

 

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

15.000 Kč

 

Likvidace komunálního odpadu

837.000 Kč

 

Údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství

340.000 Kč

 

Sociální péče

359.000 Kč

 

Požární ochrana

563.400 kč

 

Zastupitelské orgány

921.620 Kč

 

Obecní úřad

3.054.680 Kč

 

Finanční operace

875.000 Kč

 

Finanční vypořádání z minulých let

0 Kč

 

Celkem výdaje

17.184.940 Kč

 

 

 

 

Změna stavu prostředků na bank. účtech/použití rezervy

0 Kč

 

Uhrazené splátky dlouh. přij. úvěrů od ČS TU

1.430.580 Kč

 

PDP u DPH

0 Kč

 

Celkem financování

1.430.580 Kč

 

 

Rozpočtová opatření 2020

RO 1/2020, RO 2/2020, RO 3/2020, RO 4/2020, RO 5/2020, RO 6/2020, RO 7/2020, RO 8/2020, RO 9/2020, RO 10/2020, RO 11/2020,

 

Závěrečný účet hospodaření obce Radvanice za rok 2019

Závěrečný účet 2019, Obec Radvanice - Přehled o pohybu majetku za rok 2019, Obec Radvanice- FIN za 122019, Obec Radvanice - Rozvaha za 122019, Obec Radvanice -Inventarizační zpráva za 2019, Obec Radvanice - VZZ za 122019, Obec Radvanice - Příloha za 122019, Zpráva o přezkumu 2019, ZŠ a MŠ RA - Přehled hospodaření za 2019, VODA-RA, Rozvaha za 2019, VODA-RA, VZZ za 2019, BYTY RA, Rozvaha za 2019, BYTY RA, VZZ za 2019, FK BANÍK - Vyúčtování indiv. dotace 2019, SDH RA - Vyúčtování indiv. dotace 2019, Městská knihovna Trutnov - Vyúčtování indiv. dotace 2019, DSO JH, FIN za 2019, DSO JH, Příloha za 2019, DSO JH, Rozvaha za 2019, DSO JH, VZZ za 2019

 

Rozpočtový výhled obce Radvanice na období 2021 - 2024

 Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024

 

Hospodaření obce Radvanice v roce  2019

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

18.569.540 Kč 

19.870.661,97 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

17.138.960 Kč 

14.796.721,13 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 1.430.580 Kč

5.073.940,78 Kč 

Hospodaření obce Radvanice v roce  2018

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

16.112.300 Kč 

19.813.306,84 Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 15.182.720 Kč

 14.279.601,35 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 929.580 Kč

 5.533.705,49 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2017

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

 14.971.700 Kč

 17.249.145,15 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 14.278.700 Kč

 17.870.473,59 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 693.000 Kč

 621.328,44 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2016

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

 12.773.800 Kč

16.359.128,62 Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 11.958.800 Kč

 12.992.274,81 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 815.000 Kč

 3.366.853,81 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2015

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

 13.650.000 Kč

15.442.397,49 Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 12.520.420 Kč

 12.174.347,92 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 1.129.580 Kč

 3.268.049,57 Kč