Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
Divadelní hra - Líný Kuba, holé neštěstí
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet 

Rozpočet obce Radvanice na rok 2024 (schválený 14. 12. 2023)

Příjmy

Plán

Plnění rozpočtu k        2023

Daňové příjmy

22.794.100 Kč

 

Nedaňové příjmy

3.071.650 Kč

 

Kapitálové příjmy

200.000 Kč

 

Přijaté transfery

258.600 Kč

 

Celkem příjmy

26.324.350 Kč

 

 

Výdaje

Plán

Plnění rozpočtu k         2023

Lesní hospodářství

147.200 Kč

 

Vnitřní obchod

41.360 Kč

 

Místní komunikace

400.000 Kč

 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

8.700.000 Kč

 

Pitná voda

500.000 Kč

 

Odvádění a čištění odpadních vod

700.000 Kč

 

Záležitosti telekomunikací

12.200 Kč

 

Základní škola

2.520.000 Kč

 

Knihovna

90.880 Kč

 

Kult. Památky/Kaple sv. Jana Křtitele

888.640 Kč

 

Kulturní akce v KD

5.000 Kč

 

SPOZ

75.000 Kč

 

Ostatní tělovýchovná činnost

133.000 Kč

 

Využití volného času dětí a mládeže

50.000 Kč

 

Zájmová činnost a rekreace

122.000 Kč

 

Podpora individuální bytové výstavby, FRB

300.000 Kč

 

Bytové hospodářství

1.500.000 Kč

 

Nebytové hospodářství

2.259.190 Kč

 

Veřejné osvětlení

650.040 Kč

 

Pohřebnictví

10.000 Kč

 

Územní plánování

30.000 Kč

 

Komunální služby

1.670.170 Kč

 

Ostatní záležitosti bydlení

10.000 Kč

 

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

18.000 Kč

 

Likvidace komunálního odpadu

2.029.700 Kč

 

Údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství

496.000 Kč

 

Sociální péče

547.680 Kč

 

Krizová opatření

30.000 Kč

 

Požární ochrana

548.990 Kč

 

Zastupitelské orgány

1.374.200 Kč

 

Obecní úřad

3.531.500 Kč

 

Finanční operace

1.490.000 Kč

 

Finanční vypořádání z minulých let

0 Kč

 

Celkem výdaje

30.880.750 Kč

 

 

 

 

Změna stavu prostředků na bank. účtech/použití rezervy

4.556.400 Kč

 

Uhrazené splátky dlouh. přij. úvěrů od ČS TU

0 Kč

 

PDP u DPH

 

 

Celkem financování

4.556.400 Kč

 

 

Rozpočtová opatření 2024

RO 1/2024,

 

Závěrečný účet hospodaření obce Radvanice za rok 2022

Závěrečný účet za 2022, Přehled o pohybu majetku za rok 2022, Výkaz FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Inventarizační zpráva, Přehled hospodaření za rok 2022: ZŠ a MŠ Radvanice, Přehled hospodaření za rok 2022: VODA-RA s.r.o., Přehled hospodaření za rok 2022: BYTY Radvanice s.r.o., Přehled hospodaření za rok 2022: DSO Jestřebí hory, Vyúčtování poskytnutých individuálních dotací - FK Baník, Vyúčtování poskytnutých individuálních dotací - Městská knihovna Trutnov, Vyúčtování poskytnutých individuálních dotací - SDH RA, Vyúčtování poskytnutých individuálních dotací - SDH RA

Rozpočtový výhled obce Radvanice na období 2025 - 2028

Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2028

Rozpočet obce na rok 2024

 

Hospodaření obce Radvanice v roce  2023

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

23.881.340 Kč

 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

27.271.970 Kč

 

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

3.390.630 Kč

 

Hospodaření obce Radvanice v roce  2022

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

19.697.910 Kč

27.362.683,48 Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

19.697.910 Kč

25.122.877,58 Kč 

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

0 Kč

2.239.805,90 Kč 

Hospodaření obce Radvanice v roce  2021

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

16.476.270 Kč

23.256.099,86 Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

18.185.440 Kč

18.969.512,13 Kč 

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

1.709.170 Kč

4.286.587,73 Kč 

Hospodaření obce Radvanice v roce  2020

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

18.615.520 Kč

23.711.213,28 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

17.184.940 Kč

17.769.171,05 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

1.430.580 Kč

5.942.042,23 Kč

 Hospodaření obce Radvanice v roce  2019

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

18.569.540 Kč

19.870.661,97 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

17.138.960 Kč

14.796.721,13 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

1.430.580 Kč

5.073.940,78 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2018

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

16.112.300 Kč 

 19.813.306,84 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 15.182.720 Kč

 14.279.601,35 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 929.580 Kč

 5.533.705,49 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2017

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

 14.971.700 Kč

 17.249.145,15 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 14.278.700 Kč

 17.870.473,59 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 693.000 Kč

 621.328,44 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2016

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

 12.773.800 Kč

16.359.128,62 Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 11.958.800 Kč

 12.992.274,81 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 815.000 Kč

 3.366.853,81 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2015

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

 13.650.000 Kč

15.442.397,49 Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 12.520.420 Kč

 12.174.347,92 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 1.129.580 Kč

 3.268.049,57 Kč