Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet 

Rozpočet obce Radvanice na rok 2021 (schválený 17. 12. 2020)

Příjmy

Plán

Plnění rozpočtu k        2021

Daňové příjmy

13.786.050 Kč

 

Nedaňové příjmy

1.994.620 Kč

 

Kapitálové příjmy

450.000Kč

 

Přijaté transfery

245.600Kč

 

Celkem příjmy

16.476270 Kč

 

 

Výdaje

Plán

Plnění rozpočtu k         2021

Lesní hospodářství

70.200Kč

 

Vnitřní obchod

41.600 Kč

 

Místní komunikace

400.000Kč

 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

300.000 Kč

 

Pitná voda

500.000 Kč

 

Odvádění a čištění odpadních vod

1.000.000 Kč

 

Záležitosti telekomunikací

15.000 Kč

 

Základní škola

2.834.300 Kč

 

Knihovna

92.440Kč

 

Kult. Památky/Kaple sv. Jana Křtitele

52.590 Kč

 

Kulturní akce v KD

5.000 Kč

 

SPOZ

48.000 Kč

 

Ostatní tělovýchovná činnost

125.000 Kč

 

Využití volného času dětí a mládeže

5.000 Kč

 

Zájmová činnost a rekreace

91.500 Kč

 

Podpora individuální bytové výstavby, FRB

300.000 Kč

 

Bytové hospodářství

2.716.500Kč

 

Nebytové hospodářství

390.320Kč

 

Veřejné osvětlení

603.710 Kč

 

Pohřebnictví

10.000 Kč

 

Územní plánování

100.000 Kč

 

Komunální služby

778.850Kč

 

Ostatní záležitosti bydlení

10.000 Kč

 

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

13.000 Kč

 

Likvidace komunálního odpadu

855.600 Kč

 

Údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství

390.000 Kč

 

Sociální péče

466.660 Kč

 

Krizová opatření

30.000Kč

 

Požární ochrana

475.650Kč

 

Zastupitelské orgány

1.408.980 Kč

 

Obecní úřad

2.564.360 Kč

 

Finanční operace

1.475.000 Kč

 

Finanční vypořádání z minulých let

16.180 Kč

 

Celkem výdaje

18.185.440Kč

 

 

 

 

Změna stavu prostředků na bank. účtech/použití rezervy

2.210.170Kč

 

Uhrazené splátky dlouh. přij. úvěrů od ČS TU

-501.000Kč

 

PDP u DPH

 

 

Celkem financování

1.709.170Kč

 

 

Rozpočtová opatření 2021

RO 1/2021, RO 2/2021, RO 3/2021, RO 4/2021, RO 5/2021, RO 6/2021, RO 7/2021, RO 8/2021,

 

Závěrečný účet hospodaření obce Radvanice za rok 2020

Závěrečný účet 2020, Obec Radvanice - Přehled o pohybu majetku za rok 2020, Obec Radvanice-FIN za 122020, Obec Radvanice-Rozvaha za 122020, Obec Radvanice - Inventarizační zpráva za 2020, Obec Radvanice- VZZ za 122020, Obec Radvanice-Příloha za 122020, Zpráva o přezkoumání hospodaření 2020, ZŠ a MŠ RA-přehled hospodaření za 2020, VODA-RA- VZZ za 2020, BYTY RADVANICE s.r.o.-Přehled hospodaření za 2020, DSO JH- VZZ za 2020, SDH RA - Vyúčtování indiv. dotace za 2020, FK BANÍK - Vyúčtování indiv. dotace za 2020, Městská knihovna Trutnov - Vyúčtování indiv. dotace za 2020

 

Rozpočtový výhled obce Radvanice na období 2021 - 2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2025

 

Hospodaření obce Radvanice v roce  2020

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

18.615.520 Kč 

 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

17.184.940 Kč 

 

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 1.430.580 Kč

 

Hospodaření obce Radvanice v roce  2019

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

18.569.540 Kč 

19.870.661,97 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

17.138.960 Kč 

14.796.721,13 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 1.430.580 Kč

5.073.940,78 Kč 

Hospodaření obce Radvanice v roce  2018

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

16.112.300 Kč 

19.813.306,84 Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 15.182.720 Kč

 14.279.601,35 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 929.580 Kč

 5.533.705,49 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2017

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

 14.971.700 Kč

 17.249.145,15 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 14.278.700 Kč

 17.870.473,59 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 693.000 Kč

 621.328,44 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2016

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

 12.773.800 Kč

16.359.128,62 Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 11.958.800 Kč

 12.992.274,81 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 815.000 Kč

 3.366.853,81 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2015

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

 13.650.000 Kč

15.442.397,49 Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 12.520.420 Kč

 12.174.347,92 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 1.129.580 Kč

 3.268.049,57 Kč