Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet 

Rozpočet obce Radvanice na rok 2020 (schválený 12. 12. 2019)

Příjmy

Plán

Plnění rozpočtu k        2020

Daňové příjmy

16.467.000 Kč

 

Nedaňové příjmy

1.702.520 Kč

 

Kapitálové příjmy

200.000 Kč

 

Přijaté transfery

246.000 Kč

 

Celkem příjmy

18.615.520 Kč

 

 

Výdaje

Plán

Plnění rozpočtu k         2020

Lesní hospodářství

125.000 Kč

 

Vnitřní obchod

42.000 Kč

 

Místní komunikace

300.000 Kč

 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

500.000 Kč

 

Pitná voda

500.000 Kč

 

Odvádění a čištění odpadních vod

1.000.000 Kč

 

Záležitosti telekomunikací

15.000 Kč

 

Základní škola

3.720.000 kč

 

Knihovna

79.300 Kč

 

Kult. Památky/Kaple sv. Jana Křtitele

91.000 Kč

 

Kulturní akce v KD

5.000 Kč

 

SPOZ

43.000 Kč

 

Ostatní tělovýchovná činnost

120.000 Kč

 

Využití volného času dětí a mládeže

20.000 Kč

 

Zájmová činnost a rekreace

141.500 kč

 

Podpora individuální bytové výstavby, FRB

300.000 Kč

 

Bytové hospodářství

1.520.000 Kč

 

Nebytové hospodářství

720.190 Kč

 

Veřejné osvětlení

330.000 Kč

 

Pohřebnictví

10.000 Kč

 

Územní plánování

0 Kč

 

Komunální služby

627.250 Kč

 

Ostatní záležitosti bydlení

10.000 Kč

 

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

15.000 Kč

 

Likvidace komunálního odpadu

837.000 Kč

 

Údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství

340.000 Kč

 

Sociální péče

359.000 Kč

 

Požární ochrana

563.400 kč

 

Zastupitelské orgány

921.620 Kč

 

Obecní úřad

3.054.680 Kč

 

Finanční operace

875.000 Kč

 

Finanční vypořádání z minulých let

0 Kč

 

Celkem výdaje

17.184.940 Kč

 

 

 

 

Změna stavu prostředků na bank. účtech/použití rezervy

0 Kč

 

Uhrazené splátky dlouh. přij. úvěrů od ČS TU

1.430.580 Kč

 

PDP u DPH

0 Kč

 

Celkem financování

1.430.580 Kč

 

 

Rozpočtová opatření 2020

RO 1/2020,  

 

Závěrečný účet hospodaření obce Radvanice za rok 2018

Závěrečný účet 2018,  Zpráva o přezkumu 2018Obec Radvanice, FIN za 122018Obec Radvanice, inventarizační zpráva za rok 2018Obec Radvanice, Rozvaha za 122018Obec Radvanice, VZZ za 122018Obec Radvanice, Příloha za 122018Obec Radvanice, Přehled o pohybu majetku za rok 2018BYTY Radvanice, Závěrečná zpráva hospodaření 2018VODA-RA přehled hospodařeníZŚ a MŠ RA-Přehled hospodaření 2018FK BANÍK Vyúčtování indiv. dotace 2018SDH RA Vyúčtování indiv. dotace 2018Městská knihovna Trutnov-Vyúčtování indiv. dotace 2018DSO JH, fin. výkaz za 122018DSO JH, příloha 122018DSO JH, Rozvaha za 122018DSO JH, VZZ za 122018

 

Rozpočtový výhled obce Radvanice na období 2021 - 2024

 Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024

 

Hospodaření obce Radvanice v roce  2019

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

18.569.540 Kč 

19.870.661,97 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

17.138.960 Kč 

14.796.721,13 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 1.430.580 Kč

5.073.940,78 Kč 

Hospodaření obce Radvanice v roce  2018

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

16.112.300 Kč 

19.813.306,84 Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 15.182.720 Kč

 14.279.601,35 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 929.580 Kč

 5.533.705,49 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2017

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

 14.971.700 Kč

 17.249.145,15 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 14.278.700 Kč

 17.870.473,59 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 693.000 Kč

 621.328,44 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2016

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

 12.773.800 Kč

16.359.128,62 Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 11.958.800 Kč

 12.992.274,81 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 815.000 Kč

 3.366.853,81 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2015

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

 13.650.000 Kč

15.442.397,49 Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 12.520.420 Kč

 12.174.347,92 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 1.129.580 Kč

 3.268.049,57 Kč