Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet obce Radvanice na rok 2019 (schválený 13. 12. 2018)

Příjmy
Plán
Plnění rozpočtu
k 30.06.2019 
Daňové příjmy 16.228.480 Kč
Nedaňové příjmy
1.895.460 Kč
Kapitálové příjmy
200.000 Kč
Přijaté transfery
245.600 Kč
Celkem
18.569.540 Kč

 

Výdaje
Plán Skutečnost ke dni
Lesní hospodářství
69.600 Kč
Vnitřní obchod
42.080 Kč
Místní komunikace
300.000 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
500.000 Kč
Pitná voda - vodovod
500.000 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace
1.000.000 Kč
Záležitosti telekomunikací
15.000 Kč
Mateřská a Základní škola - školství
2.220.000 Kč
Knihovna
81.700 Kč
Kult. památky / Kaple sv.J.Křtitele
69.840 Kč
Kulturní akce v KD
5.000 Kč
SPOZ
40.000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost / Dotace obč. sdružením
121.500 Kč
Využití volného času dětí a mládeže
150.000Kč
Zájmová činnost a rekreace
141.500 Kč
 
Půjčky FRB
300.000 Kč

Bytové hospodářství
2.194.500 Kč
Nebytové hospodářství
350.100 Kč
Veřejné osvětlení
395.000 Kč
Pohřebnictví
10.000 Kč
Územní plánování 0 Kč  
Komunální služby
857.250 Kč
Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje
10.000 Kč
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
15.000 Kč
Likvidace komunálního odpadu
831.000 Kč
Údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství
300.000 Kč
Sociální péče
379.200 Kč
Požární ochrana
456.700 Kč
Zastupitelské orgány
921.620 Kč
Obecní úřad - činnost místní správy
3.779.370 Kč
Finanční operace - ostatní výdaje
1.075.000 Kč
Finanční vypořádání minulých let 8.000 Kč
Celkem výdaje
17.138.960 Kč
     
Změna stavu prostředků na bank. účtech/použití rezervy 0 Kč
Uhrazené splátky dlouh. příjm. úvěru od ČS Trutnov
-1.430.580 Kč
PDP u DPH
0 Kč
Financování celkem
-1.430.580 Kč

Rozpočtová opatření 2019

 RO 1/2019, RO 2/2019,  RO 3/2019, RO 4/2019RO 5/2019,  RO 6/2019,  RO 7/2019RO 8/2019RO 9/2019, 

RO 10/2019, 

 

Závěrečný účet hospodaření obce Radvanice za rok 2018

Závěrečný účet 2018,  Zpráva o přezkumu 2018Obec Radvanice, FIN za 122018Obec Radvanice, inventarizační zpráva za rok 2018Obec Radvanice, Rozvaha za 122018Obec Radvanice, VZZ za 122018Obec Radvanice, Příloha za 122018Obec Radvanice, Přehled o pohybu majetku za rok 2018BYTY Radvanice, Závěrečná zpráva hospodaření 2018VODA-RA přehled hospodařeníZŚ a MŠ RA-Přehled hospodaření 2018FK BANÍK Vyúčtování indiv. dotace 2018SDH RA Vyúčtování indiv. dotace 2018Městská knihovna Trutnov-Vyúčtování indiv. dotace 2018DSO JH, fin. výkaz za 122018DSO JH, příloha 122018DSO JH, Rozvaha za 122018DSO JH, VZZ za 122018

 

Rozpočtový výhled obce Radvanice na období 2020 - 2023

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023

Hospodaření obce Radvanice v roce  2018

Příjmy
Plán Skutečnost
Celkem 16.112.300 Kč
 Kč
Výdaje 
Plán Skutečnost
Celkem 15.182.720 Kč
 Kč
 
Financování
 Plán  Skutečnost
Celkem         929.580 Kč       
    Kč   

Hospodaření obce Radvanice v roce  2017

Příjmy
Plán Skutečnost
Celkem 14.971.700 Kč
17.249.145,15 Kč
Výdaje 
Plán Skutečnost
Celkem 14.278.700 Kč
17.870.473,59 Kč
 
Financování
 Plán  Skutečnost
Celkem         693.000 Kč       
   621.328,44 Kč   

Hospodaření obce Radvanice v roce  2016

Příjmy
Plán Skutečnost
Celkem 12.773.800 Kč
16.374.544,62 Kč
Výdaje 
Plán Skutečnost
Celkem 11.958.800 Kč
13.007.690,81 Kč
 
Financování
 Plán  Skutečnost
Celkem         815.000 Kč       
   3.366.853,81 Kč   

Hospodaření obce Radvanice v roce  2015

Příjmy
Plán Skutečnost
Celkem 13.650.000 Kč
15.466.721,53 Kč
Výdaje
Plán Skutečnost
Celkem 12.520.420 Kč
12.198.671,96 Kč
 
Financování
 Plán  Skutečnost
Celkem         1.129.580 Kč       
      3.268.049,57 Kč