Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet 

Rozpočet obce Radvanice na rok 2022 (schválený 16. 12. 2021)

Příjmy

Plán

Plnění rozpočtu k        2021

Daňové příjmy

16.815.340 Kč

 

Nedaňové příjmy

2.400.970 Kč

 

Kapitálové příjmy

200.000 Kč

 

Přijaté transfery

245.600 Kč

 

Celkem příjmy

19.679.910 Kč

 

 

Výdaje

Plán

Plnění rozpočtu k         2021

Lesní hospodářství

90.000 Kč

 

Vnitřní obchod

42.000 Kč

 

Místní komunikace

1.500.000 Kč

 

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1.300.000 Kč

 

Pitná voda

300.000 Kč

 

Odvádění a čištění odpadních vod

700.000 Kč

 

Záležitosti telekomunikací

10.000 Kč

 

Základní škola

3.420.000 Kč

 

Knihovna

87.440 Kč

 

Kult. Památky/Kaple sv. Jana Křtitele

192.810 Kč

 

Kulturní akce v KD

5.000 Kč

 

SPOZ

48.000 Kč

 

Ostatní tělovýchovná činnost

120.000 Kč

 

Využití volného času dětí a mládeže

50.000 Kč

 

Zájmová činnost a rekreace

121.500 Kč

 

Podpora individuální bytové výstavby, FRB

300.000 Kč

 

Bytové hospodářství

100.000 Kč

 

Nebytové hospodářství

390.540 Kč

 

Veřejné osvětlení

1.081.260 Kč

 

Pohřebnictví

10.000 Kč

 

Územní plánování

236.000 Kč

 

Komunální služby

1.169.140 Kč

 

Ostatní záležitosti bydlení

10.000 Kč

 

Sběr a svoz nebezpečného odpadu

15.000 Kč

 

Likvidace komunálního odpadu

1.041.000 Kč

 

Údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství

506.000 Kč

 

Sociální péče

276.260 Kč

 

Krizová opatření

30.000 Kč

 

Požární ochrana

440.780 Kč

 

Zastupitelské orgány

1.387.780 Kč

 

Obecní úřad

3.322.400 Kč

 

Finanční operace

1.395.000 Kč

 

Finanční vypořádání z minulých let

0 Kč

 

Celkem výdaje

19.697.910 Kč

 

 

 

 

Změna stavu prostředků na bank. účtech/použití rezervy

0 Kč

 

Uhrazené splátky dlouh. přij. úvěrů od ČS TU

0 Kč

 

PDP u DPH

 

 

Celkem financování

0 Kč

 

 

Rozpočtová opatření 2022

RO 1/2022, RO 2/2022, RO 3/2022, RO 4/2022, RO 5/2022, RO 6/2022, RO 7/2022, RO 8/2022,

Závěrečný účet hospodaření obce Radvanice za rok 2021

Závěrečný účet 2021, Obec Radvanice-Přehled o pohybu majetku za rok 2021, Obec Radvanice- FIN za 122021, Obec Radvanice-ROZVAHA za 122021, Obec Radvanice-Inventarizační zpráva za 2021, Obec Radvanice-VZZ za 122021, Obec Radvanice-PŘÍLOHA za 122021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 2021, ZŠ a MŠ RA-Přehled hospodaření za 2021, VODA-RA, VZZ za 2021, BYTY RA-Přehled hospodaření za 2021, DSO JH-VZZ za 2021, SDH RA - vyúčtování indiv. dotace za 2021, FK BANÍK - vyúčtování indiv. dotace za 2021, Městská knihovna Trutnov - vyúčtování indiv. dotace za 2021

Rozpočtový výhled obce Radvanice na období 2023 - 2026

Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2026

Rozpočet obce na rok 2021

Hospodaření obce Radvanice v roce  2021

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

16.476.270 Kč

 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

18.185.440 Kč

 

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

1.709.170 Kč

 

Hospodaření obce Radvanice v roce  2020

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

18.615.520 Kč

23.711.213,28 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

17.184.940 Kč

17.769.171,05 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

1.430.580 Kč

5.942.042,23 Kč

 Hospodaření obce Radvanice v roce  2019

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

18.569.540 Kč

19.870.661,97 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

17.138.960 Kč

14.796.721,13 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

1.430.580 Kč

5.073.940,78 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2018

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

16.112.300 Kč 

 19.813.306,84 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 15.182.720 Kč

 14.279.601,35 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 929.580 Kč

 5.533.705,49 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2017

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

 14.971.700 Kč

 17.249.145,15 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 14.278.700 Kč

 17.870.473,59 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 693.000 Kč

 621.328,44 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2016

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

 12.773.800 Kč

16.359.128,62 Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 11.958.800 Kč

 12.992.274,81 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 815.000 Kč

 3.366.853,81 Kč

Hospodaření obce Radvanice v roce  2015

Příjmy

Plán

Skutečnost

celkem

 13.650.000 Kč

15.442.397,49 Kč 

Výdaje

Plán

Skutečnost

celkem

 12.520.420 Kč

 12.174.347,92 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

celkem

 1.129.580 Kč

 3.268.049,57 Kč