Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet obce Radvanice na rok 2018 (schválený 13. 12. 2017)

Příjmy
Plán
Plnění rozpočtu
k 30.06.2018 
Daňové příjmy 14.319.000 Kč
Nedaňové příjmy
1.247.700 Kč
Kapitálové příjmy
320.100 Kč
Přijaté transfery
225.500 Kč
Celkem
16.112.300 Kč

 

Výdaje
Plán Skutečnost ke dni
Lesní hospodářství
129.600 Kč
Vnitřní obchod
42.000 Kč
Místní komunikace
300.000 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
500.000 Kč
Pitná voda - vodovod
500.000 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace
500.000 Kč
Záležitosti telekomunikací
10.000 Kč
Mateřská a Základní škola - školství
231.000 Kč
Knihovna
79.300 Kč
Kult. památky / Kaple sv.J.Křtitele
31.000 Kč
Kulturní akce v KD
5.000 Kč
SPOZ
40.000 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost / Dotace obč. sdružením
121.500 Kč
Využití volného času dětí a mládeže
10.000 Kč
Zájmová činnost a rekreace
451.500 Kč
 
Půjčky FRB
600.000 Kč

Bytové hospodářství
1.444.500 Kč
Nebytové hospodářství
300.100 Kč
Veřejné osvětlení
295.000 Kč
Pohřebnictví
10.000 Kč
Územní plánování 0 Kč  
Komunální služby
634.310 Kč
Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje
10.000 Kč
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
15.000 Kč
Likvidace komunálního odpadu
825.000 Kč
Údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství
300.000 Kč
Sociální péče
347.200 Kč
Požární ochrana
400.000 Kč
Zastupitelské orgány
709.000 Kč
Obecní úřad - činnost místní správy
3.187.710 Kč
Finanční operace - ostatní výdaje
1.075.000 Kč
Celkem výdaje
15.182.720 Kč
     
Změna stavu prostředků na bank. účtech/použití rezervy 0 Kč
Uhrazené splátky dlouh. příjm. úvěru od ČS Trutnov
-929.580 Kč
PDP u DPH
0 Kč
Financování celkem
-929.580 Kč

Rozpočtová opatření 2018

RO č. 1/2018, RO č. 2/2018, RO č. 3/2018, RO č. 4/2018, RO č. 5/2018, RO č. 6/2018, RO č. 7/2018, RO č. 8/2018, RO č. 9/2018, RO č. 10/2018,

Závěrečný účet hospodaření obce Radvanice za rok 2017

Závěrečný účet 2017Audit - zpráva celý rok 2017BYTY Radvanice-Závěrečná zpráva hospodaření 2017DSO JH, fin. výkaz za 122017DSO JH, příloha za 122017DSO JH, rozvaha za 122017DSO JH, VZZ za 122017Obec Radvanice FIN za 122017Obec Radvanice, inventarizační zpráva za rok 2017Obec Radvanice, příloha za 122017Obec Radvanice, rozvaha za 122017Obec Radvanice, VZZ za 122017FK BANÍK Vyúčtování indiv.dotace 2017Městská knihovna Trutnov Vyúčtování indiv.dotace 2017SDH RA Vyúčtování indiv.dotace 2017ZŠ a MŠ hospodaření 2017VODA-RA Přehled hospodaření

Rozpočtový výhled obce Radvanice na období 2017 - 2021

Rozpočtový výhled 2017-2020,

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021,

Hospodaření obce Radvanice v roce  2017

Příjmy
Plán Skutečnost
Celkem 14.971.700 Kč
17.249.145,15 Kč
Výdaje 
Plán Skutečnost
Celkem 14.278.700 Kč
17.870.473,59 Kč
 
Financování
 Plán  Skutečnost
Celkem         693.000 Kč       
   621.328,44 Kč   

Hospodaření obce Radvanice v roce  2016

Příjmy
Plán Skutečnost
Celkem 12.773.800 Kč
16.374.544,62 Kč
Výdaje 
Plán Skutečnost
Celkem 11.958.800 Kč
13.007.690,81 Kč
 
Financování
 Plán  Skutečnost
Celkem         815.000 Kč       
   3.366.853,81 Kč   

Hospodaření obce Radvanice v roce  2015

Příjmy
Plán Skutečnost
Celkem 13.650.000 Kč
15.466.721,53 Kč
Výdaje
Plán Skutečnost
Celkem 12.520.420 Kč
12.198.671,96 Kč
 
Financování
 Plán  Skutečnost
Celkem         1.129.580 Kč       
      3.268.049,57 Kč