Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
Dětský tábor - paintball, hry, sport, příroda
21
Dětský tábor - paintball, hry, sport, příroda
22
Dětský tábor - paintball, hry, sport, příroda
23
Dětský tábor - paintball, hry, sport, příroda
24
Dětský tábor - paintball, hry, sport, příroda
25
Dětský tábor - paintball, hry, sport, příroda
26
Dětský tábor - paintball, hry, sport, příroda
27
Dětský tábor - paintball, hry, sport, příroda
28
Dětský tábor - paintball, hry, sport, příroda
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, usnesení

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Cena vodného a stočného od 1. 1. 2023:

Vodné 35 Kč/m3,  stočné 25 Kč/m3  (k ceně se připočte aktuální výše DPH)

Kvalita pitné vody  v Radvanicích:

Protokol o zkoušce - říjen 2022

 

Poplatek za odpady od 1. 1. 2024 je 600 Kč za osobu/rekreační objekt.

Kontrolní zpráva o odpadech za rok 2023 a Vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2023

Místní vyhlášky, ostatní opatření obce, úřední oznámení

Název vyhlášky

Účinnost

č. 5/2023 - poplatek z odpadu 1.1.2024
č. 4/2023 - poplatek z veřejného prostranství + příloha 1.1.2024
č. 3/2023 - o poplatku ze psů 1.1.2024
č. 2/2023 - o poplatku z pobytu 1.1.2024
č. 2/2022 - zrušení OZV č. 6/2011 - požární řád 10.10.2022
č. 1/2022 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 20.9.2022

č. 3/2021 - o systému nakládání s komunálním odpadem + stanoviště sběrných nádob + ceník

28.12.2021

č. 1/2020 - o nočním klidu

16.7.2020
č. 6/2011 - požární řád obce Radvanice 12.3.2011
č. 3/2011 - poplatek za hrací přístroje 12.2.2011
č. 1/2007 - doplnění vyhlášky č. 2/1998 - FRB  1.1.2008
č. 3/2002 - řád pohřebiště 28.11.2002
č. 1/2002 - o dvousložkové ceně vodného a stočného 1.7.2002
č. 1/2001 - doplnění vyhlášky č. 2/1998 - FRB 20.2.2001
č. 2/1998 - o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Radvanice 29.05.1998
Požární řád obce Radvanice + přílohy 15.9.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Usnesení zastupitelstva

O nahlédnutí do zápisů z jednání  ZO před 1.1.2013 lze požádat na OÚ, popř. v SOA Trutnov.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Plán jednání zastupitelstva na rok 2024

Plán zasedání ZO Radvanice na I. pololetí 2024

Plán zasedání ZO Radvanice na II. pololetí 2024

 

Jednací řád 1 Jednací řád 2 Jednací řád 3 Jednací řád 4

Formuláře: