Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
Divadelní hra - Líný Kuba, holé neštěstí
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, usnesení

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Cena vodného a stočného od 1. 1. 2023:

Vodné 35 Kč/m3,  stočné 25 Kč/m3  (k ceně se připočte aktuální výše DPH)

Kvalita pitné vody  v Radvanicích:

Protokol o zkoušce - říjen 2022

 

Poplatek za odpady od 1. 1. 2023 je 600 Kč za osobu/rekreační objekt.

Informace o nakládání s odpady za rok 2022

Místní vyhlášky, ostatní opatření obce, úřední oznámení

Název vyhlášky

Účinnost

č. 5/2023 - poplatek z odpadu 1.1.2024
č. 4/2023 - poplatek z veřejného prostranství + příloha 1.1.2024
č. 3/2023 - o poplatku ze psů 1.1.2024
č. 2/2023 - o poplatku z pobytu 1.1.2024
č. 2/2022 - zrušení OZV č. 6/2011 - požární řád 10.10.2022
č. 1/2022 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 20.9.2022

č. 3/2021 - o systému nakládání s komunálním odpadem + stanoviště sběrných nádob + ceník

28.12.2021

č. 1/2020 - o nočním klidu

16.7.2020
č. 6/2011 - požární řád obce Radvanice 12.3.2011
č. 3/2011 - poplatek za hrací přístroje 12.2.2011
č. 1/2007 - doplnění vyhlášky č. 2/1998 - FRB  1.1.2008
č. 3/2002 - řád pohřebiště 28.11.2002
č. 1/2002 - o dvousložkové ceně vodného a stočného 1.7.2002
č. 1/2001 - doplnění vyhlášky č. 2/1998 - FRB 20.2.2001
č. 2/1998 - o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Radvanice 29.05.1998
Požární řád obce Radvanice + přílohy 15.9.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Usnesení zastupitelstva

O nahlédnutí do zápisů z jednání  ZO před 1.1.2013 lze požádat na OÚ, popř. v SOA Trutnov.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Plán jednání zastupitelstva na rok 2024

Plán zasedání ZO Radvanice na I. pololetí 2024

Jednací řád 1 Jednací řád 2 Jednací řád 3 Jednací řád 4

Formuláře: