Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, usnesení

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Cena vodného a stočného v roce 2018:

Vodné 25 Kč/m3,  stočné 15 Kč/m3  (k ceně je připočteno DPH ve výši 15%)

Kvalita pitné vody  v Radvanicích:

Vzorky vody - únor 2018

 

Místní vyhlášky, úřední oznámení

Název vyhlášky

Účinnost

č.1/2018 - o nočním klidu

Příloha: Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných akcí

13.7.2018

č. 1/2015 - o systému nakládání s komunálním odpadem

16.12.2015
č. 1/2012 - poplatek za odstraňování komunálního odpadu 1.1.2013
č. 6/2011 - požární řád obce Radvanice 12.3.2011
č. 5/2011 - poplatek užívání veřejného prostranství 12.2.2011
č. 3/2011 - poplatek za hrací přístroje 12.2.2011
č. 2/2011 - poplatek z ubytovací kapacity 12.2.2011
č. 1/2011 - poplatek ze psů 12.2.2011
č. 1/2007 - doplnění vyhlášky č. 2/1998 - FRB  1.1.2008
č. 3/2002 - řád pohřebiště 28.11.2002
č. 1/2002 - o dvousložkové ceně vodného a stočného 1.7.2002
č. 1/2001 - doplnění vyhlášky č. 2/1998 - FRB 20.2.2001
č. 2/1998 - o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Radvanice 29.05.1998
   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

O nahlédnutí do zápisů z jednání  ZO před 1.1.2013 lze požádat na OÚ

 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Radvanice

 Zápis z 45. zasedání ZO Radvanice + Zpráva o volebním období 2014 - 2018

 Zápis z 44. zasedání ZO Radvanice

 Zápis z 43. zasedání ZO Radvanice

Plán jednání zastupitelstva na I. a II. pololetí roku 2018

Plán zasedání ZO na I. pololetí 2018

Plán zasedání ZO na II. pololetí 2018

Jednací řád 1 Jednací řád 2 Jednací řád 3 Jednací řád 4

Jízdní řády platné pro rok 2017

vlak Trutnov- Teplice nad Metují Trutnov - Teplice nad Metují ČD
autobus Radvanice - Náchod Radvanice - Náchod CDS
  Radvanice - Náchod ČSAD
autobus Broumov - Trutnov Trutnov - Broumov P-Transport
   
autobus Trutnov - Adršpach Trutnov - Adršpach OSNADO
  Trutnov - Adršpach TAD