Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
Divadelní hra - Líný Kuba, holé neštěstí
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky a kluby > Sbor dobrovolných hasičů Radvanice

Sbor dobrovolných hasičů Radvanice (SDH)

Sbor dobrovolných hasičů tvoří kolektiv, ve kterém jsou organizovány děti, ženy, muži a čestní členové. Velitel sboru: Lukáš Dufka, tel. 739 074 838. www.sdhradvanice.eu

Z historie hasičů Radvanice

Dne 29.6.1876 se sešlo 29 občanů obce a byl zvolen výbor nového spolku v čele s předsedou, velitelem hasebního družstva a velitelem strážního oddílu.

Tento oddíl konal strážní službu v obci. Ještě v září téhož roku byl celý spolek vystrojen a vyzbrojen.  O rok později 15.února byl proveden první zásah u domku v Janovicích, tehdy ještě bez stříkačky. K požárům byli hasiči dopravováni koňským potahem.

Za peníze získané od občanů a pořádáním různých společenských akcí bylo možno ještě v roce 1877 zakoupit ruční stříkačku. Tato byla poprvé použita při požáru ve Chvalči.

Na výzvu velitele Radvanic se dne 1.11.1878 sešli velitelé hasičů obcí Jívka, Janovice, Chvaleč, České Vernéřovice, Radvanice a Sedloňov ke společné poradě, na které byla dohodnuta spolupráce při požáru a byl zaveden jednotný poplach pro obce a to střelba z hmoždířů.

V roce 1886 obdržel spolek podporu 60 zlatých od jeho veličenstva Franze Josefa I. a 10 zlatých od Litoměřického biskupa. Biskup byl totiž přijat s dalšími 18 významnými občany za čestného člena hasičského sboru v Radvanicích.

Radvaničtí hasiči byli v roce 1893 při založení „Krkonošského hasičstva“ v Žacléři. V tomto roce byl slavnostně otevřen „Hasičský dům“ ve Slavětíně.

Oslavy 25 let od založení spolku v roce 1901 v Radvanicích byly více jak úspěšným hodnocením hasičů z Radvanic. Za svoji činnost obdrželi dva členové čestné uznání od F.Josefa I. a šest členů získalo od téhož panovníka.pamětní medaili.

Válečná léta 1914 – 1918 poznamenala negativně i činnost hasičstva v Radvanicích. Řada členů narukovala do armády a někteří z nich položili životy za monarchii.

Z meziválečného období sice neexistují žádné písemné záznamy, ale pamětníci potvrzují pokračování tradice hasičstva v obci i v těchto letech.

V roce 1946 byl v obci založen český hasičský sbor. Pokladní deník, jako jediný písemný dokument, má první záznam ze dne 22.7.1946. Pan Jan Jenka jako první pokladník v záznamech deníku poctivě zobrazil činnost sboru.

V lednu roku 1957 byla na dole Stachanov v Radvanicích založena závodní jednotka „Československého svazu požární ochrany“. Za členy výboru byli zvoleni Adolf Hroch – předseda, Miroslav Paťava – velitel a místopředseda, Miloslav Matěna – jednatel, Jan Jenka – pokladník, Erich Seidl, Josef Horák, Jaroslav Jiránek a Miroslav Kopecký.

V témže roce bylo založeno družstvo mladých požárníků, které vedli pan Paťava a Horák. Toto družstvo se pravidelně zúčastňovalo mládežnických soutěží, často i na krajské úrovni.

V říjnu roku 1965 byla zrušena závodní jednotka a byla založena místní jednotka, do které přešlo 16 členů. Zároveň byl hasičům předán do užívání domek č.p.13 a začalo se s přestavbou stodoly na garáž a obytné části na šatny a klubovnu.

V roce 1970 bylo zakoupeno auto T-805 a tím byla posílena samostatnost a akceschopnost sboru.

Při výroční členské schůzi hasičů v roce 1982 informoval tajemník MNV pan Bartoš o záměrech přestavby požární zbrojnice, s kterou se započalo o rok později.

V roce 1984 bylo místní jednotce slavnostně předáno vozidlo CAS 25 a tím se výrazně zvýšila účinnost celého sboru. Znovu byla obnovena činnost mladých požárníků při pionýrské organizaci. Vedoucími se stali pan Petr Dekov a paní Lenka Lukášková.