Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Radvanice, 542 12 Radvanice 160

2. Důvod a způsob založení

Obec Radvanice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

 • 3.1 Organizační struktura

            Obec Radvanice Radvanice 160 542 12 Radvanice - struktura:

            starosta - uvolněný

            účetní, evidence obyvatel, podatelna, ověření listin, CZECH POINT - zaměstnanec

 • 3.2 Zřizované organizace

  ZŠ a MŠ Radvanice
  Knihovna
  JSDH Radvanice
  VODA-RA s. r.o. Radvanice
  BYTY Radvanice s.r.o.
  Dům s pečovatelskou službou

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Radvanice
  Radvanice 160
  542 12 Radvanice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Radvanice
  Radvanice 160
  542 12 Radvanice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 603 719 422 - starosta, +420 603 719 376 - účetní

 • 4.5 Čísla faxu

   x

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.radvanice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny radvanice@volny.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

   

 • 4.8 Další elektronické adresy

  radvanice@volny.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  weqb7hj

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1303692379/0800

6. IČ

00278220

7. DIČ

CZ00278220

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: