Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Škola

Škola

Základní škola a Mateřská škola Radvanice

Základní škola a Mateřská škola, Radvanice, okres Trutnov
příspěvková organizace obce Radvanice
IČO:75017491                                                                                                                                             IZO 650060831

Radvanice 171 základní  škola 499 897 624
542 12 Radvanice v Čechách mateřská  škola 499 897 113
  sborovna 493 034 617
  hospodářka školy 493 034 618
  e-mail zsradvanice@seznam.cz
  www www.zsradvanice.cz

 

Součásti školy:  Mateřská škola
                            Školní jídelna
                            Školní družina

Základní škola Radvanice je úplnou základní školou – devět ročníků a sedm tříd, oddělení školní družiny. Školu v i v letošním školním navštěvují převážně žáci z obce Radvanice a dále pak z obcí Chvaleč a Jívka.

Současný areál základní školy byl slavnostně otevřen v září 1960. V  roce 2005 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí. Areál tvoří tři budovy: hlavní budova s tělocvičnou, budova školní jídelny a školní družiny, budova mateřské školy. V hlavní budově školy je  9 učeben,  učebna výpočetní techniky a laboratorní pracovna. Tělocvična prošla v roce 1995 rozsáhlou rekonstrukcí a její součástí je i školní klub, kde mohou převážně dojíždějící žáci trávit čas spojený s čekáním na spoj.

Pracovníci školy :

Mgr. Robert Hager - ředitel školy

Alice Zachovalová, Dis. - vedoucí učitelka MŠ       

Jana Růžičková - vedoucí školní jídelny     

Učitelé:  Mgr. Jan Cabicar, Mgr. Věra Doležalová, Mgr. Pavel Hrubý, Mgr. Taťána Tomešová, Mgr.Hana Bitnarová,   Mgr. Olga Matěnová, Renáta Štěpánková, Eva Vlková, Ing. Pavla Kornějevová, Ing. Iljana Jirmanová

Asistent pedagoga: Bc. Jan Malý 

Provozní zaměstnanci: František Čeřovský-školník, Jiřina Čeřovská-uklízečka

Mateřská škola v Radvanicích

Radvanice 143, 542 12 Radvanice v Čechách,
tel: 499 897 113

Mateřská škola je součástí Základní školy Radvanice.

Škola je pavilónového typu, je umístěna v prostorné zahradě. Pavilón má třídu, hernu a tělocvičnu. Ložnice je ve vedlejším pavilonu vedle knihovny. U třídy je moderní sociální zařízení, kabinet na hračky a na pomůcky, přípravná kuchyňka, šatna pro děti a zázemí pro zaměstnance. Ke škole přísluší hospodářský pavilón, kde je sklad, prádelna, sborovna a ředitelna.

V letošním školním roce je zapsáno 27 dětí. Provoz školy je od 6.3o do 15.3o hodin.

Pracovníci mateřské školy:

Alice Zachovalová, Dis.  - vedoucí učitelka
Martina Frýbová - učitelka                                                                                                                                                                Lada Výrostková - asistentka pedagoga 
Irena Longauerová - školnice

Školní jídelna

Školní jídelna Radvanice - součást Základní školy
Radvanice 172, 542 12 Radvanice v Čechách
tel.: 499 897 621

Školní jídelna Radvanice má denní kapacitu do 200 obědů. Vedle žáků a zaměstnanců školy se jídlo převáží do mateřské školy, kde je pouze výdejna. V jídelně se dále stravují zaměstnanci obecního úřadu a klienti pečovatelské služby v Radvanicích. Zbývající kapacita jídelny je nabízena dalším zájemcům z obce, zejména starším spoluobčanům a maminkám na mateřské dovolené.

Zaměstnanci školní jídelny:

Jana Růžičková - vedoucí školní jídelny
Šárka Maixnerová - vedoucí kuchařka 
Renáta Koubská - kuchařka                                                                                                                                                          Marcela Hloušková - kuchařka 

Školní družina

Školní družina - součást Základní školy Radvanice, tel: 499 897 621 - v odpoledních hodinách

Školní družina je umístěna v objektu školní jídelny. Ve školní družině je jedna třída. V letošním školním roce je do družiny  zapsáno 30 dětí. Provoz družiny je v době od 6.3o do 7.3o a pak od 11.oo do 15.3o hodin.

Julie Burdychová - vychovatelka