Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Územní plán obce - změna

Územní plán obce - změnaÚzemní plán obce - změna

Obec Radvanice má od roku 2016 platný nový územní plán, jehož tvorba byla značně náročná. V současné době stojíme před rozhodnutím zahájit práce na realizaci jeho 1. změny. Důvodem je předložení několika žádostí, které po prvotním posouzení mají svá opodstatnění. To je ovšem jen prvotní fáze, kde samozřejmě následují další postupy, kterými jsou například souhlasná či nesouhlasná vyjádření k předloženým návrhům ze strany dotčených orgánů. Až následně schvaluje zastupitelstvo vlastní přistoupení ke změně. Upozorňujeme ovšem, že případná realizace změny je nákladná a dlouhodobější. Právě vzhledem k nákladnosti by bylo vhodné do procesu zapojit veškeré vaše návrhy, jelikož se zásahy do ÚP neprovádějí automaticky každoročně. Z popsaných důvodů proto oslovujeme potencionální žadatele k předložení vyplněného Návrhu na pořízení změny územního plánu (formulář naleznete na www.radvanice.cz v sekci Obecní úřad – Vyhlášky, usnesení, zcela dole). Bylo by vhodné, aby byly návrhy vyplňovány přímo do tohoto formuláře, který obsahuje veškeré náležitosti požadované stavebním zákonem. Je také důležité počítat s podílením se na úhradě nákladů spojených se zpracováním změny (viz. bod VI. návrhu). Tento bod i další ostatní v uvedeném formuláři velmi usnadní následující práci.

Vaše návrhy očekáváme do 30.11.2020.

T. Němec, starosta obce

Příloha:  Formulář - návrh na pořízení změny ÚP - změna č. 1 Radvanice