Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice

Rozpočet

Rozpočet obce Radvanice na rok 2017 (schválený 15. 12. 2016)

Příjmy
Plán
Plnění rozpočtu
k 30.06.2017 
Daňové příjmy 12.774.500 Kč 6.428.163,66 Kč
Nedaňové příjmy
1.501.600 Kč
824.937,50 Kč
Kapitálové příjmy
450.000 Kč
223.130 Kč
Přijaté transfery
245.600 Kč
431.507,02 Kč
Celkem
14.971.700 Kč
7.907.738,18 Kč

 

Výdaje
Plán Skutečnost ke dni
Lesní hospodářství
137.100 Kč
14.229 Kč
Vnitřní obchod
42.200 Kč
40.120 Kč
Místní komunikace
300.000 Kč
106.225 Kč
Silniční doprava
0 Kč
3.836 Kč
Pitná voda - vodovod
300.000 Kč
0 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace
500.000 Kč
0 Kč
Činnost spojů
15.000 Kč
5.083 Kč
Mateřská a Základní škola - školství
3.230.000 Kč
1.338.129 Kč
Knihovna
86.880 Kč
30.332 Kč
Kult. památky / Kaple sv.J.Křtitele
11.000 Kč
27.129 Kč
Kulturní akce v KD
5.000 Kč
3.621,18 Kč
SPOZ
37.000 Kč
17.424,80 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost / Dotace obč. sdružením
121.500 Kč
60.000 Kč
Zájmová činnost
160.000 Kč
100.508 Kč
Půjčky FRB
600.000 Kč
0 Kč
Bytové hospodářství
574.500 Kč
184.565,70 Kč
Nebytové hospodářství
299.600 Kč
169.229 Kč
Veřejné osvětlení
295.000 Kč
211.379 Kč
Pohřebnictví
10.000 Kč
0 Kč
Využití volného času mládeže
180.000 Kč
0 Kč
Komunální služby
1.286.810 Kč
147.444 Kč
Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje
0 kč
4.264 Kč
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
15.000 Kč
0 Kč
Likvidace komunálního odpadu
800.000 Kč
385.213 Kč
Údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství
300.000 Kč
76.725 Kč
Sociální péče
392.600 Kč
149.984 Kč
Požární ochrana
350.000 Kč
183.248,87 Kč
Zastupitelské orgány
903.900 Kč
286.040 Kč
Obecní úřad - činnost místní správy
2.245.610 Kč
722.354,29 Kč
Finanční operace - ostatní výdaje
1.080.000 Kč
277.754,80 Kč
Celkem výdaje
14.278.700 Kč
4.546.758,64 Kč
     
Změna stavu prostředků na bank. účtech/použití rezervy 0 Kč -2.994.241,41 Kč
Uhrazené splátky dlouh. příjm. úvěru od ČS Trutnov
-693.000 Kč
-415.151,13 Kč
PDP u DPH
0 Kč
48.413 Kč
Financování celkem
-693.000 Kč
-3.360.979,54 Kč

Rozpočtová opatření 2017

RO 1/2017 , RO 2/2017 , RO 3/2017 , RO 4/2017 , RO 5/2017 , RO 6/2017 , RO 7/2017, RO 8/2017, RO 9/2017,              RO 10/2017, RO 11/2017, RO 12/2017, RO 13/2017, RO 14/2017

Závěrečný účet hospodaření obce Radvanice za rok 2016

Závěrečný účet 2016 , Audit - zpráva dílčí 2016 , Audit-zpráva celý rok 2016BYTY RA, přehled příjmů 2016BYTY RA, Příloha k účetní závěrce 2016BYTY RA, VZZ , DSO JH, FIN výkazDSO JH, PřílohaDSO JH, RozvahaDSO JH, VZZObec Radvanice FIN za 122016Obec Radvanice inventarizační zpráva za rok 2016Obec Radvanice Příloha za 122016Obec Radvanice ROZVAHA za 122016 , Obec Radvanice VZZ za 122016 , Vyúčtování posk.indiv.dotace 2016-FK BANÍKVyúčtování posk.indiv.dotace 2016-Městská knihovna Trutnov , Vyúčtování posk.indiv.dotace 2016-SDH RAZŠ a MŠ RA, PřílohaZŠ a MŠ RA, RozvahaZŠ a MŠ RA, VZZ  

Rozpočtový výhled obce Radvanice na období 2017 - 2020

Rozpočtový výhled 2017-2020

 

Hospodaření obce Radvanice v roce  2016

Příjmy
Plán Skutečnost
Celkem 12.773.800 Kč
16.374.544,62 Kč
Výdaje 
Plán Skutečnost
Celkem 11.958.800 Kč
13.007.690,81 Kč
 
Financování
 Plán  Skutečnost
Celkem         815.000 Kč       
   3.366.853,81 Kč   

Hospodaření obce Radvanice v roce  2015

Příjmy
Plán Skutečnost
Celkem 13.650.000 Kč
15.466.721,53 Kč
Výdaje
Plán Skutečnost
Celkem 12.520.420 Kč
12.198.671,96 Kč
 
Financování
 Plán  Skutečnost
Celkem         1.129.580 Kč       
      3.268.049,57 Kč