Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice

Rozpočet

Rozpočet obce Radvanice na rok 2017 (schválený 15. 12. 2016)

Příjmy
Plán
Plnění rozpočtu
k 30.06.2017 
Daňové příjmy 12.774.500,- Kč ,- Kč
Nedaňové příjmy
1.501.600,- Kč
,- Kč
Kapitálové příjmy
450.000,- Kč
,- Kč
Přijaté transfery
245.600,- Kč
,- Kč
Celkem
14.971.700,- Kč
,- Kč

 

Výdaje
Plán Skutečnost ke dni
Lesní hospodářství
137.100.- Kč
,- Kč
Vnitřní obchod
42.200,- Kč
,- Kč
Místní komunikace
300.000,- Kč
,- Kč
Pitná voda - vodovod
300.000,- Kč
,- Kč
Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace
500.000,- Kč
,- Kč
Činnost spojů
15.000,- Kč
,- Kč
Mateřská a Základní škola - školství
3.230.000,- Kč
,- Kč
Knihovna
86.880,- Kč
,- Kč
Kult. památky / Kaple sv.J.Křtitele
11.000,- Kč
,- Kč
Kulturní akce v KD
5.000,- Kč
,- Kč
SPOZ
37.000,- Kč
,- Kč
Ostatní tělovýchovná činnost / Dotace obč. sdružením
121.500,- Kč
,- Kč
Zájmová činnost
160.000,- Kč
,- Kč
Půjčky FRB
600.000,- Kč
,- Kč
Bytové hospodářství
574.500,- Kč
,- Kč
Nebytové hospodářství
299.600,- Kč
,- Kč
Veřejné osvětlení
295.000,- Kč
,- Kč
Pohřebnictví
10.000,- Kč
,- Kč
Využití volného času mládeže
180.000,- Kč
,-Kč
Komunální služby
1.286.810,- Kč
,- Kč
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
15.000,- Kč
,- Kč
Likvidace komunálního odpadu
800.000,- Kč
,- Kč
Údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství
300.000,- Kč
,- Kč
Sociální péče
392.600,- Kč
,- Kč
Požární ochrana
350.000,- Kč
,- Kč
Zastupitelské orgány
903.900,- Kč
,- Kč
Obecní úřad - činnost místní správy
2.245.610,- Kč
,- Kč
Finanční operace - ostatní výdaje
1.080.000,- Kč
,- Kč
Celkem výdaje
14.278.700,- Kč
,- Kč
     
Změna stavu prostředků na bank. účtech/použití rezervy 0,- Kč ,- Kč
Uhrazené splátky dlouh. příjm. úvěru od ČS Trutnov
-693.000,- Kč
,- Kč
Financování celkem (spláty závazků obce)
-693.000,- Kč
,- Kč

Rozpočtová opatření 2017

RO 1/2017

RO 2/2017

RO 3/2017

RO 4/2017

Rozpočtový výhled obce Radvanice na období 2017 - 2020

Rozpočtový výhled 2017-2020

 

Hospodaření obce Radvanice v roce  2016

Příjmy
Plán Skutečnost
Celkem 12.773.800 Kč
Výdaje 
Plán Skutečnost
Celkem 11.958.800 Kč
 
Financování
 Plán  Skutečnost
Celkem         815.000 Kč       
      815.000 Kč   

Hospodaření obce Radvanice v roce  2015

Příjmy
Plán Skutečnost
Celkem 13.650.000 Kč
15.442.397,49 Kč
Výdaje 
Plán Skutečnost
Celkem 12.520.420 Kč
12.174.347,92 Kč
 
Financování
 Plán  Skutečnost
Celkem         1.129.580 Kč       
      3.268.049,57 Kč