Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, usnesení

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Cena vodného a stočného v roce 2017:

Vodné 25 Kč/m3,  stočné 15 Kč/m3  (k ceně je připočteno DPH ve výši 15%)

Kvalita pitné vody  v Radvanicích:

Vzorky vody - únor 2018

 

Místní vyhlášky, úřední oznámení

Název vyhlášky

Účinnost

č. 1/2016 - o nočním klidu 31.12.2016

č. 1/2015 - o systému nakládání s komunálním odpadem

16.12.2015
č. 1/2012 - poplatek za odstraňování komunálního odpadu 1.1.2013
č. 6/2011 - požární řád obce Radvanice 12.3.2011
č. 5/2011 - poplatek užívání veřejného prostranství 12.2.2011
č. 3/2011 - poplatek za hrací přístroje 12.2.2011
č. 2/2011 - poplatek z ubytovací kapacity 12.2.2011
č. 1/2011 - poplatek ze psů 12.2.2011
č. 1/2007 - doplnění vyhlášky č. 2/1998 - FRB  1.1.2008
č. 3/2002 - řád pohřebiště 28.11.2002
č. 1/2002 - o dvousložkové ceně vodného a stočného 1.7.2002
č. 1/2001 - doplnění vyhlášky č. 2/1998 - FRB 20.2.2001
č. 2/1998 - o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Radvanice 29.05.1998
   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

O nahlédnutí do zápisů z jednání  ZO před 1.1.2013 lze požádat na OÚ

Zápis ZO ze dne 25.1.2018

Zápis ZO ze dne 22.2.2018

Zápis ZO ze dne 29.3.2018

 

Zápis ZO ze dne 23.2.2017

Zápis ZO ze dne 30.3.2017

Zápis ZO ze dne 27.4.2017

Zápis ZO ze dne 25.5.2017

Zápis ZO ze dne 22.6.2017

Zápis ZO ze dne 31.8.2017

Zápis ZO ze dne 21.9.2017

Zápis ZO ze dne 26.10.2017

Zápis ZO ze dne 23.11.2017

Zápis ZO ze dne 13.12.2017

 

Plán jednání zastupitelstva na I. a II. pololetí roku 2018

Plán zasedání ZO na I. pololetí 2018

Jednací řád 1 Jednací řád 2 Jednací řád 3 Jednací řád 4

Jízdní řády platné pro rok 2017

vlak Trutnov- Teplice nad Metují Trutnov - Teplice nad Metují ČD
autobus Radvanice - Náchod Radvanice - Náchod CDS
  Radvanice - Náchod ČSAD
autobus Broumov - Trutnov Trutnov - Broumov P-Transport
   
autobus Trutnov - Adršpach Trutnov - Adršpach OSNADO
  Trutnov - Adršpach TAD