Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice

Tříkrálová sbírka 2018V minulých dnech proběhla pod patronátem Oblastní charity Trutnov a ve spolupráci se ZŠ a MŠ Radvanice "Tříkrálová sbírka 2018". Výtěžek je určen na podporu půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek. V obci Radvanice bylo celkem nasbíráno 7.500 Kč. Velký dík patří všem zúčastněným občanům.