Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice

Vystavování potvrzení z důvodů průjezdu objízdné trasy ulice Petříkovická.Osobám, které mají pochybnosti o možnosti průjezdu zákazem přes popílkoviště, obecní úřad na požádání a po předchozí domluvě vystaví potvrzení. Potvrzení se může týkat např. přechodného pobytu, nezkolaudované stavby, pronájmu nemovitosti, nepřehlášeného bydliště v OP apod. Většinou se jedná o skutečnosti, které nelze na místě jiným způsobem prokázat. Povolení se nevystavuje dopravní obsluze obce Radvanice a přilehlých místních částí.

Dle vyjádření DI PČR musí řidiči, kteří nespadají do dopravní obsluhy, pro jednorázové cesty použít objízdné trasy. Toto se většinou týká rekreantů.

 

Tomáš Němec – starosta obce