Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice

Dokončení uzavírky I. etapy ul. PetříkovickáVážení dojíždějící občané,

minulý týden jsem se zúčastnil s kolegou z Chvalče kontrolního dne na stavbě rekonstrukce komunikace II/301 - Ul. Petříkovická, kde zhotovitel slíbil splnění termínu, což také potvrdil v zápise. Realita po dnešním dni (13.6.2017) je taková, že lze tomuto slibu důvěřovat. Na stavbě se dodělávají nutné práce pro pokládku vrchního krytu. Pozitivní je také to, že je nachystána objízdná trasa přes popílkoviště.

Dnes jsem zároveň obdržel tyto emailové informace:

- Vyjádření SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

„Zhotovitel potvrdil dokončení vrchního krytu na 14. až 15.6.2017, takže dle plánovaného termínu 16.6. 2017 bude úsek průjezdný po části stavby v Petříkovické za omezení a po objízdné trase kolem popílkoviště. Včera zde byla provedena zkušební jízda autobusem“.

- Vyjádření dopravního specialisty - technologa veřejné dopravy, oddělení dopravní obslužnosti KHK

„V příloze Vám zasílám aktualizované jízdní řády autobusů (vystaveny na stránkách obce) na trase Trutnov – Adršpach – Broumov (linka 371 a 408) a jízdní řád cyklobusu 640123 platné od pátku 16.6.2017. K 15.6.2017 tak bude ukončena náhradní vlaková doprava v úseku Trutnov – Radvanice, autobusy budou opět jezdit až do Trutnova“.

Pokud tedy lze brát tato vyjádření jako pevná, tak je pozitivní, že harmonogram rekonstrukce této pro nás podstatné části byl dodržen a zbavíme se tak nepříjemného omezení pro naši lokalitu. Musíte ovšem počítat s určitými dílčími omezeními i nadále, jelikož budou probíhat dodělávky, např. stavba chodníku. Dále je nutno upozornit, že bude probíhat rekonstrukce druhého úseku od křižovatky na Lhotu k elektrárně, která je plánována do 27.8.2017.

Z rozhodnutí Městského úřadu Trutnov vyplývá, že „Po dobu II. etapy budou linky autobusové dopravy 690140,690106 a 690107 vedeny stejně jako místní doprava z křižovatky ul. Petříkovická a Lhotecká po MK okolo odkaliště do ul. Debrnská a Debrnného na I/16. Po I/16 pojedou alternativně buď přímo ul. Polskou na I/14 na svou trasu nebo z I/16 ul. Voletinskou na zast. Poříčí, nám. Na I/14 na svou původní trasu“. Tento úsek bude veden jako objízdná trasa se zákazem vjezdu všech vozidel B1 s dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo bus a dopravní obsluhy obcí Radvanice, Chvaleč, Lhota“. K tomuto je nutné si oživit význam pojmu dopravní obsluha z vyhlášky č. 294/2015 Sb., která stanoví „Jeli v dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost“. Z této formulace lze usoudit, že i toto je pozitivní informace pro dojíždějící občany.

Tomáš Němec, starosta obce