Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice

Úplná uzavírka silnice II/301 v ul. Petříkovická - informace MÚ TrutnovDatum konání:
22.5.2017

Úplná uzavírka silnice II/301 v ul. Petříkovická

Informujeme o úplné uzavírce silnice II/301 v ul. Petříkovická, mezi uzlovými body A10 – A4, v obci Trutnov, část obce Poříčí, z důvodu rekonstrukce pozemní komunikace v rámci stavby „II/301 Trutnov, Poříčí ul. Petříkovická“. Rekonstrukce bude rozdělena na dvě etapy.

I. etapa: od 22.5. do 15.6.2017 - úsek od ul. Lhotecká po konec obce Trutnov (cca 500 m)

II. etapa: od 16.6. do 27.8.2017 - úsek od ul. Lhotecká po křižovatku II/301 s I/14 (cca 600 m)

Objízdná trasa pro obě etapy je stanovena obousměrně: po silnici I/14 - Bohuslavice, Suchovršice, Úpice, Batňovice, dále po silnici III/3013 - Batňovice, Velké Svatoňovice, III/3014 - Malé Svatoňovice, Petrovice, Odolov, Jívka, III/30119 - Jívka, Stárkov, III/30118 – Stárkov, II/301 - Vápenka, Jívka, Radvanice, Chvaleč.

Pro autobusy a dopravní obsluhu obce Chvaleč, Radvanice a Lhota u Trutnova je pro II. Etapu uzavírky stanovena objízdná trasa od křižovatky ul. Petříkovická a Lhotecká okolo odkaliště po ul. Debrnská, kde vyústí na silnici I/16.

Linková autobusová doprava:
Uzavírka se dotkne provozu na linkách veřejné linkové autobusové dopravy:
690140 (OSNADO spol. s. r. o.)
690106 (Trutnovská autobusová doprava s. r. o.)
690107 (P-transport s. r. o.)
640123 (CDS s.r.o. Náchod)

I. ETAPA: 22.5. -15.6.
Po dobu této etapy budou linky 690140, 690106 a 690107 ukončeny ze směru Adršpach v Radvanicích případně Chvalči. Dopravní obslužnost bude řešena přestupem v zastávce Radvanice, žel. st. na vlakovou dopravu, která bude v úseku Trutnov, hl. n. – Radvanice posílena.
Cyklobusová linka 640123 bude vedena částečně po navržené objízdné trase ze zastávky Jivka,rozc. SKJ z II/301 po MK přes Jívku II na III/30019 a dále po objízdné trase pro tranzit na III/3014 přes Odolov do Batňovic na I/14 a dále Úpici a Trutnov na svou trasu.
Po dobu této etapy nebudou výše zmíněnými linkami obslouženy následující zastávky:
Trutnov, autobusové nádr. (obslouží pouze cyklobus 640123)
Trutnov, železniční st., Trutnov, Polská
Trutnov, čerpací st.
Trutnov, Náchodská
Trutnov, Poříčí, Ekvita
Trutnov, Poříčí, závod
Trutnov, Poříčí, náměstí
Trutnov, Poříčí, škola
Trutnov, Poříčí, rozc. EPO
Trutnov, Poříčí, Elektrokov
Trutnov, Libeč, Debrné odb.
Chvaleč, Petříkovice, závod
Chvaleč, Petříkovice, zbrojnice.
Chvaleč, Petříkovice

Jako náhradní zastávky budou sloužit vlakové zastávky:
Trutnov, hlavní nádraží
Trutnov – střed
Trutnov – zastávka
Lhota u Trutnova
Petříkovice

II. ETAPA: 16.6. - 27.8.
Po dobu této etapy budou linky 690140, 690106 a 690107 vedeny stejně jako místní doprava z křižovatky ul Petříkovická a Lhotecká po MK okolo odkaliště do ulice Debrnská a Debrnného na I/16. Po I/16 pojedou alternativně buď přímo ulicí Polskou na I/14 na svou trasu nebo z I/16 ulicí Voletinskou na zast. Poříčí, nám. na I/14 na svou původní trasu.

Cyklobusová linka 640123 bude vedena alternativně po objízdné trase jako ostatní linky nebo po objízdné trase jako během etapy I., tedy ze zastávky Jívka, rozc. SKJ z II/301 po MK přes Jívku II na III/30019 a dále na III/3014 přes Odolov do Batňovic na I/14 a dále Úpici a Trutnov na svou trasu.

Trasa přes odkaliště bude zhotovitelem před zahájením stavby připravena na provoz autobusů.

Po dobu této etapy nebudou výše uvedenými linkami obslouženy následující zastávky:
Trutnov, Poříčí, Elektrokov
Trutnov, Poříčí, škola
Trutnov, Poříčí, rozc. EPO

Vybrané spoje po dobu uzavírky zastaví na zastávkách Trutnov, Poříčí, nádr. střed a Trutnov, hosp. družstvo. Na linkách bude vydán výlukový jízdní řád.

MHD doprava:
Uzavírka se dotkne provozu na linkách MHD Trutnov:
- dopravce OSNADO spol. s. r. o. (linka 695211)
- dopravce OSNADO spol. s. r. o. (linka 695214)

V termínu od 22.5. do 15.6.2017 nebude obsluhována linkou č. 695211 zastávka:
- Poříčí, odb. Lhota
V termínu od 16.6. do 27.8.2017 nebudou obsluhovány linkou č. 695211 zastávky:
- Poříčí, odb. Lhota
- Poříčí, Elektrokov
V termínu od 16.6. do 27.8.2017 nebude obsluhována linkou č. 695214 zastávka:
- Poříčí, Elektrokov

Objízdná trasa pro MHD – linka č. 695214 bude vedena po instalovaném panelovém provizoriu, které však neumožňuje průjezd používaných autobusů. Se souhlasem města Trutnov bylo s dopravce dohodnuto, že v termínu od 16.6. do 27.8.2017 bude provoz spojů zajíždějících do Lhoty ukončen na zastávce Poříčí, náměstí případně Poříčí, Porfix, a následně bude provoz do Lhoty zajištěn mikrobusy po provizorní panelové komunikaci. Cestující budou o změnách s dostatečným předstihem informováni a budou vydány výlukové jízdní řády.

Vozidla integrovaného záchranného systému
Průjezd vozidel IZS bude umožněn.

situace_1.pdf
situace_2.pdf

situace-1.jpg

situace-2.jpg