Vítáme vás na oficiálních stránkách Obec Radvanice

Tisková zpráva SOJH - granty pro neziskovkyVýsledky grantového programu pro neziskovky jsou na světě!

Výbor Svazku obcí Jestřebí hory schválil na svém posledním letošním jednání, které se uskutečnilo 13. prosince v Jívce, výsledky grantového programu pro neziskové organizace. Ten je vyhlašován již více než deset let a je určen na podporu akcí v regionu, jejichž pořadateli jsou různé spolky a sdružení.

V letošním roce se sešlo 17 požadavků, většina pocházela od „zkušených“ žadatelů, kteří se o podporu svazku hlásí každoročně. Celková požadovaná částka činila téměř 160 tisíc korun, což je značný převis. Z rozpočtu Svazku obcí Jestřebí hory bylo pro neziskové organizace vyčleněno 70 tisíc korun. Přesto byli podpořeni všichni žadatelé.

Tisková zpráva

Výsledky